Budujemy dom

Budujemy dom

Plac budowy jest miejscem, gdzie nie ma mowy o żadnych pomyłkach. Każda osoba, która przebywa na nim odpowiedzialna jest za pewien zakres prac. Kiedy podejmujemy tak poważną decyzję, czyli budowę domu, musimy przede wszystkim przygotować się na rozwiązywanie wielu dylematów oraz poświęceniu czasu. Budowę domu można dopiero rozpocząć wtedy kiedy mały pozałatwiane wszystkie czynności prawne. Ponadto powinniśmy wiedzieć o tym, ze na placu budowy pracują osoby, bez których żadna budowa nie można się rozpocząć. Zgodnie z prawem budowlanym który obowiązuje w budownictwie polskim uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor, kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego oraz projektant. Każda z tych osób wykonuje swoje obowiązki, które określone są w prawie budowlanym. Inwestor jest osobą, która decyduje o tym kto będzie kierownikiem, projektantem, oraz to ona zatrudnia firmę budowlaną. Inspektor nadzoru budowlanego jest tą osobą, która w budownictwie jednorodzinnym nie jest wymagana. Chyba, że inwestor decyduje się na postawienie domu ze skomplikowaną konstrukcją domu.