Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna

Fundamenty stanowią najistotniejszą część każdego domu. tak naprawdę to każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę i nie musimy nikogo o tym przekonywać. To od kształtu fundamentów jak i od rozmiarów zależeć będzie istnienie obiektu. Należy wiedzieć, że fundamenty muszą zostać wykonane z dokładnością i w oparciu o fachową wiedzę. Jeśli jednak fundamenty mają słabe punkty, które powstały w wyniku niedbałości wykonawców czy też na wskutek złego rozpoznania terenu to będzie to skutkować w przyszłości. Powodować może między innymi nierównomierne osadzanie budynku. To następnie prowadzi do pękania ścian, a w konsekwencji do uszkodzenia całej konstrukcji domu. aby więc uniknąć takich problemów należy odpowiednio przeprowadzić badania, które mają na celu rozpoznanie jakie warunki gruntowowodne występują na naszej działce. W tym celu wykonuje się dokumentację geotechniczną, która składa się z części opisowej oraz części graficznej. Dokumentację taką wykonuje oczywiście osoba uprawniona do tego, czyli geotechnik.