Dokumentacja projektowa domu

Dokumentacja projektowa domu

Podczas podejmowania decyzji o budowie domu spotkać możemy się z takim określeniem jak dokumentacja projektowa domu. Inwestorzy często zastanawiają się co przez to określenie należy rozumieć. Warto więc na samym początku zdefiniować to pojęcie. Dokumentacja projektowa domu jest więc całością opracowań projektowych, które dotyczą realizowanej przez nas inwestycji budowy domu. przede wszystkim w pierwszej kolejności pod tym pojęciem powinniśmy rozumieć projekt architektonicznobudowlany. Jest to oczywiście dokumentacja, która została sporządzona i podpisana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt wykonuje projektant w porozumieniu z innymi osobami, zajmującymi się budową domu. każdy budynek posadowiony jest na fundamencie, dlatego też, aby odpowiednio dopasować sposób fundamentowania konieczne jest wykonanie badań geologicznych. One również zaliczane są do dokumentacji projektowej domu. Dokumentacja projektowa to również warunki zabudowy danej działki, oraz możliwości przyłączenia mediów.