Fundamenty pośrednie

Fundamenty pośrednie

Kiedy budujemy dom należy również zdecydować się na odpowiedni sposób posadowienia fundamentów. Wyróżniamy dwa rodzaje: fundamenty pośrednie oraz fundamenty bezpośrednie. W budownictwie jednorodzinnym oczywiście najczęściej stosowane są fundamenty bezpośrednie. W artykule tym jednak będzie mowa o drugim rodzaju. Posadowienie pośrednie jest więc tym rodzajem fundamentu, który znajduje zastosowanie głównie przy budowie obiektów inżynierskich. Ponadto wykonuje się je wszędzie tam, gdzie podłoże gruntowe jest słabo nośne i nie jest w stanie przenieść całego obciążenia z budynku na grunt. Główna zaletą fundamentów pośrednich jest to, że można je budować tak naprawdę wszędzie. Nie ma żadnych ograniczeń, które w przypadku posadowienia bezpośredniego wynikają z właściwości podłoża gruntowego. Tak więc posadowienie pośrednie umożliwia nam budowę w warunkach niekorzystnych, przy wysokim poziomie wód gruntowych, oraz wszędzie tam, gdzie grunt jest słaby, a więc posiada małą nośność. Zanim więc dokona się wyboru odpowiedniego posadowienia konieczne jest przeprowadzenie badania geotechnicznego.