Grunty budowlane

Grunty budowlane

Z budownictwem bez żadnych wątpliwości wiąże się takie określenie jak grunty budowlane. Wiele osób z pewnością zastanawia się czym one są. Śmiało możemy powiedzieć, że jest to ta część skorupy ziemskiej, na której posadowione są obiekty budowlane. Tak więc są to działki budowlane. Na gruntach budowlanych można również wykonać budowlane ziemne takie jak nasypy czy zapory. Grunty budowlane można podzieli, i taką najogólniejsza klasyfikacją gruntów budowlanych jest podział ich na grunty rodzime, czyli naturalne jak również i nasypowe. Grunty rodzime, naturalne, jak sama nazwa wskazuje są zgodne z naturą, a więc powstały w sposób naturalny w wyniku różnych procesów geologicznych. Natomiast drugi rodzaj gruntów – nasypowe są utworzone w wyniku ingerencji człowieka. Człowiek, który decyduje się na budowę domu musimy wybrać odpowiednią działkę budowlaną. Zanim jednak podejmiemy ostateczną decyzję zapoznamy się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oraz warto zlecić wykonanie badań geotechnicznych.