Inspektor nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego zaliczany jest do jednych z uczestników procesu budowlanego. Osoba, która będzie posiadała taki zawód, musi przede wszystkim mieć uprawnienia wykonawcze, które będą je uprawniać do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Jest więc potrzebne do tego wykształcenie techniczne, widza z zakresu budowlanego jak również i praktyka zawodowa. W budownictwie jednorodzinnym, a więc przy budowie domu jednorodzinnego nie jest wymagany inspektor nadzoru budowlanego. Owszem czasami jest to konieczne, a głównie wtedy kiedy organ wydający pozwolenie na budowę określi konieczność zatrudniania inspektora. Jest to konieczne w sytuacji kiedy inwestor pragnie wybudować dom ze skomplikowana konstrukcją. Każdy inwestor jako osoba mająca pierwsze zdanie może również dobrowolnie bez żadnego przymusu ustanowić inspektora nadzoru budowlanego, który będzie reprezentował jego interesy. Inspektor nadzoru budowlanego ma następujące obowiązki: reprezentowanie klienta, sprawdzanie wykonanych robót, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych oraz potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usuwanie wad.