Inwestor

Inwestor

Osoba, która planuje i zamierza wybudować dom jest inwestorem. Każda osoba w takiej sytuacji musi liczyć się przede wszystkim z tym, że konieczne będzie poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na zorganizowanie całego przedsięwzięcia. Inwestor ma swoje obowiązki i prawa, bo zarówno jak inspektor nadzoru budowlanego, projektant i kierownik budowy jest on uczestnikiem procesu budowlanego. Największym obowiązkiem inwestora jest zatem zorganizowanie procesu budowy w sposób bezpieczny i zachowując przy tym wszystkie zasady prawa budowlanego. Inwestor zatem musi zapewnić opracowanie projektu budowlanego, objęcie kierownictwa budowy opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonanie i odbiór robót budowlanych oraz nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych. Ponadto jeśli pozwolenie na budowę określa konieczność zatrudnienie inspektora budowlanego to również naszym zadaniem jest ustanowienie na to stanowisko osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia i wiedzę na temat budownictwa. Inwestor jest osobą najważniejszą, pod niego podlegają wszyscy.