Kierownik budowy

Kierownik budowy

Jedną z najważniejszych osób podczas budowy domu jest kierownik budowy. To od jego umiejętności, zorganizowania, jak również i doświadczenia zależeć będzie to, czy prace nad budową będą przebiegać sprawnie i zgodnie z harmonogramem pracy. Do głównych zadań kierownika budowy należy oczywiście koordynowanie pracami na każdym etapie budowy, oraz wypełnianie dziennika budowy i nadzorowanie ekipy. Kierownikiem budowy może być tylko i wyłącznie osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia oraz ukończone studia z zakresu budownictwa. Kierownik odpowiedzialny jest za prawidłowe oznaczenie placu budowy, czyli dba o to by wszystkie niezbędne tablice były umiejscowione w odpowiednim miejscu. Przebieg prac nad budową domu mają przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kierownik budowlany ma prawo wstrzymać prace budowlane, i występować o zmiany w dokumentacji projektowej. Jeśli chodzi o obowiązki kierownika to jest ich wiele, dlatego też nie jesteśmy w stanie ich wszystkich wymienić. Dlatego jeśli jesteśmy zainteresowani warto zapoznać się z prawem budowlanym.