Legalny remont

Legalny remont

Większość osób wychodzi z takiego założenia, że remont można wykonywać w domu zawsze wtedy kiedy tylko zdobędziemy na niego pieniądze i czas. W świetle prawa budowlanego remont definiowany jest jako wykonanie robót budowlanych już w istniejącym obiekcie i podlega to na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżąc konserwacje. Ponadto do wykonywania remontu stosowane są w tej sytuacji materiały inne niż te , które zostały użyte w stanie pierwotnym. Prace remontowe dzieli się więc na trzy kategorie: te wymagające pozwolenia na budowę, te które tylko wymagają zgłoszenia, oraz te które można wykonać bez żadnej pisemnej zgodny lokalnych władz oraz bez zgłaszania. Jeśli planujemy wykonanie remontu i nie wiemy czy dana czynność może zostać wykonana bez pozwolenia czy zgłoszenia, to zanim zaczniemy cokolwiek robić to przede wszystkim powinniśmy zapytać o to osoby posiadającej wiedzę na ten temat. Nigdy nie wykonujmy samowolnego remontu jeśli nie jesteśmy przekonani co do tego, że będziemy wykonywać remont legalny.