Mieszkania Komunalne

Mieszkania Komunalne

Stare bloki należące do miasta np. aleja pokoju, czyli bloki gospodarki mieszkaniowej. mieszk. Komunalne budynki mogą być odnawiane poprzez budżety gmin, w jakich znajdują się nieruchomości jakieś, wtedy można wydać wszystkie pieniądze w celu odnawiania budynków opuszczonych. Komunalne budownictwo, jest jeszcze na terenach całej Polski, a szczególnie w większości gmin, gdzie mamy takie budynki po wielu upadłych firmach jakie były za czasu komunizmu. Można spotkać zawsze, budynki typu młyny, PGR bądź inne miejsca, które stanowiły dla rolników miejsca dające, im dochody dzięki którym mogli utrzymywać rodziny i móc przeznaczać na rozwój własnego gospodarstwa. Budynki komunalne są jednym z elementów na jakie można pozyskać pieniądze, z UE ponieważ oni dają pieniądze aby dobra kulturalne były nadal w pięknych warunkach. Ale jak dobrze wiemy niektóre gminy, nie mają chęci inwestować w takie coś pieniędzy gdyż nie chce im się ulepszać na wsi atrakcji jakie jeszcze w niektórych rejonach można spotkać w lasach typu bunkry po wojnie, zamki, młyny itd. wszystko co było związane z wojennym budownictwem i zabytkowym. Dlatego jak wiemy, owe budownictwo powinno być wspierane zawsze, przez wszystkie organy jakie są tylko w gminach tak, aby każdy zakątek wyglądał pięknie a przy tym większość turystów może namawiać innych ludzi na odwiedzanie.