Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty

Zanim inwestor rozpocznie budowę swojego wymarzonego domu musi zająć się formalnościami. Jest to oczywiście znacznie mniej przyjemny proces budowy, jednak zgromadzenie niezbędnych dokumentów jest konieczne. Najpierw udajemy się do Wydziału Architektury lub Urbanistyki i bierzemy wyrys oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu. Następnie uzyskujemy decyzję o warunkach zabudowy danej działki. Po zdobyciu tych dwóch dokumentów przychodzi kolej na mapkę geodezyjną. Jeśli chcemy ją wykorzystać do celów projektowych, to musi zostać zaktualizowana przez geodetę. Następny punkt do techniczne warunki przyłączenia do mediów. Przyłącza te wykonywane są przez firmy z odpowiedniej branży. Dokumentów tych jest naprawdę sporo. Nie jesteśmy w stanie wymienić ich wszystkich. Więc zwrócimy uwagę jeszcze tylko na te najważniejsze. Chodzi tutaj oczywiście uzgodnienie projektu z odpowiednimi organami, a następnie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Dołączyć do niego musimy ważne dokumenty i na decyzję czekamy do 65 dni. Może być ona pozytywna bądź negatywna.