Posadowienie fundamentów

Posadowienie fundamentów

Głównym elementem konstrukcyjnym są fundamenty. Mogą one być posadowione w dwojaki sposób. To jaki sposób zostanie wykonany podczas budowy naszego domu zależeć będzie przede wszystkim od warunków gruntowych, jakie na danym terenie występują. Najczęściej stosowane jest posadowienie bezpośrednie jeśli chodzi o budownictwo jednorodzinne. Jednak może ono być wykonane tylko i wyłącznie w miejscach, w których warunki gruntowe spełniają odpowiednie normy. Jeśli grunt jest słabo nośny, lub jest wysoki poziom wód gruntowych to nie można wykonać fundamentów bezpośrednich. Wiązało by się to z podmywaniem ich, jak również z pękaniem ścian. W konsekwencji to wszystko prowadzić będzie od uszkodzenia całej konstrukcji domu. Ponadto wybór posadowienia fundamentów zależeć będzie od wymaganych parametrów nośności jakie muszą spełniać fundamenty. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że na fundamenty wywierane są naciski, które nie powinny przekraczać dopuszczalnej nośności konstrukcji. Posadowienie które stosowane jest na terenach o słabej nośności to fundamenty pośrednie.