Projektant

Projektant

Jedna z osób, które według prawa budowlanego jest uczestnikiem procesu budowlanego jest oczywiście projektant. Zadaniem jego jest oczywiście zaprojektowanie wymarzonego domu dla klienta. Ponadto to od wiedzy projektanta i jego kompetencji w dużej mierze zależeć będzie, to w jakim domu zamieszkamy. W prawie budowlanym są jasno określone zarówno prawa jak i obowiązki projektanta. Oczywistą sprawa dla każdego inwestora jest to, że jeśli chcemy posiadać dom musimy mieć jego projekt. To na podstawie jego jest realizowana budowa. Obowiązkiem projektanta zgodnie z prawem budowlanym jest opracowanie projektu budowlanego zgodnie z ustaleniami określającymi w decyzji o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu. To jest główny obowiązek projektanta, a do kolejnych zalicza się: zapewnienie w razie potrzeby udziały w opracowaniu projektu z pewnymi zmianami, uzyskać wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych, oraz wyjaśnić wątpliwości związane z projektem i sprawować nadzoru autorskiego na żądanie inwestora.