Rozbiórka

Rozbiórka

Inwestor kiedy planuje przeprowadzenie rozbiórki obiektu budowlanego musi uzyskać stosowane pozwolenie, tak jak w przypadku budowy domu. wydaje je właściwy organ w postaci odpowiedniego dokumentu. W Prawie Budowlanym znaleźć możemy jednak informacje na temat tego kiedy wymagane jest zdobycie pozwolenia na rozbiórkę. Tak więc należy wiedzieć, że nie zawsze wymagane jest odpowiednie pozwolenie. Tak więc kiedy nie jest ono wymagane? Rozbiórka nie wymaga pozwolenia wtedy kiedy budynki nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie są objęte ochroną konserwatorską. Również pozwolenia nie wymagają obiekty i urządzenia budowlane, na których budowę nie wymagało pozwolenia na budowę. Mimo tego, że rozbiórka nie wymaga zdobycia pozwolenia to nie oznacza, że w tej kwestii nic nie robimy. Wręcz przeciwnie inwestor musi powiadomić właściwy organ o dokonaniu rozbiórki. Należy określi zarówno rodzaj, zakres, jak i sposób wykonywania tych robót. Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem zamierzonej rozbiórki budynku.