Strop drewniany

Strop drewniany

Na samym początku tego artykułu, należy opisać czym jest strop. Jest to więc przegroda pozioma, który dzieli strop na kondygnacje. Główne zadanie tego elementu domu to oczywiście przenoszenie obciążeń na ściany nośne. Ponadto do kolejnych zadań zalicza się: usztywnianie konstrukcji budynku, zapobieganie rozprzestrzenianiu się pożaru. Stropy drewniane wykorzystywane są już od wielu lat, i mają bardzo bogatą historię. Jednak te stropy drewniane, które wykonywane w czasach dawniejszych, w obecnych nie miały by szans powodzenia. Dlatego też są one unowocześniane i to właśnie sprawia, że z powodzeniem są stosowane ze względu na ich niewielki ciężar własny. Ponadto posiadają dużą izolacyjność termiczną i akustyczną, łatwość i szybkość wykonania. Jak widać strop drewniany ma bardzo wiele zalet, są one przede wszystkim podstawowe. Jednak jak każdy element domu, tak i ten posiadać musi swoje wady. W tym przypadku do wad zalicza się niską odporność ogniową, wytwarzanie hałasu przy chodzeni, mała sztywność.