Termowizja

Termowizja

Budownictwo jest bardzo szeroką dziedziną gospodarki. Do niej zalicza się wiele różnych pojęć, których człowiek nie interesujący się budownictwem nie rozumie. Warto za przykład podać tutaj chociażby termowizję. Co to takiego jest i na czym polega? Termowizja jest metodą badawczą. Polega na określeniu rozkładu temperatur powierzchni budynku. Ponadto za pomocą tej metody możemy określić izolacyjność cieplną obiektu . dokonuje się tego poprzez pomiar natężenia promieniowania podczerwonego. Emitowane jest to promieniowanie przez badany budynek. Na pewno nie raz zastanawiamy się na czym opiera się wykonanie takiego badania termowizyjnego. Tak więc jest on na zasadzie obserwacji, a następnie zapisuje się rozkład promieniowania cieplnego, które wysyłane jest przez każde ciało. Warto również tutaj powiedzieć w jakim celu wykonywane jest badanie termowizyjne. Tak więc w celu oceny jakości przegród budowlanych, , a poza tym również pozwala nam zweryfikować izolacyjność cieplną w przegrodach ścian.