Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa

Wybrani są spośród mieszkańców ludzie do zarządu. Zarząd członkowie wspólnoty decydują w porozumieniu z pozostałymi mieszkańcami, o inwestycjach np. Czy założymy zieleniak czy zasiejemy trawę, trawnik, boisko sportowe. wspólnoty mieszkaniowezarząd wybrany wśród mieszkańców, we wspólnotach wybiera sie kilku mieszkańców, którzy decydują o pewnych sprawach i ciąży na nich odpowiedzialność. Wspólnota mieszkaniowa zbiera się przeważnie w jednym miejscu, jakie będzie w naszym bloku może to być nawet piwnica w której jest więcej miejsca i dzięki temu więcej mieszkańców może znaleźć się w jednym miejscu. Wspólnota zawsze podejmuje ważne decyzje dotyczące, wszystkiego co się będzie w naszej klatce działo, dlatego tez zebrania są nadal aktualne i zawsze obowiązkowo powinni się stawić wszyscy mieszkańcy, którzy chcą powiedzieć coś od siebie, a by nie narzekali później że ich zdanie nie jest brane pod uwagę itd. Wszyscy mieszkańcy mogą również, wypowiadać się o inwestycjach jakie zostały zrobione w danym bloku, aby powiedzieć czy wszystko wyszło na prostą czy to co zostało zrobione daje jeszcze gorsze, wrażenia a zarazem może zagrażać życiu mieszkańców. Kiedy mamy problemy z windą, też możemy o tym mówić jak widzimy, że co jakiś czas zaczyna się coś dziać z naszym transportem na odpowiednie piętro, dlatego możemy też domagać się zrobienia, aby można było podróżować.