Wykonanie naprawy elewacji – ważne przed zimą

Wykonanie naprawy elewacji – ważne przed zimą

Każdego roku przed nadchodzącą zimą, a więc najpóźniej pod koniec lata, warto jest dokładnie obejrzeć elewacje naszego domu, by dokonać niezbędnych napraw. Najczęściej będą to drobne pęknięcia elewacji, rysy albo też ubytki poszczególnych fragmentów elewacji. Jeśli w porę, przed zimą tego nie zabezpieczymy, czynniki atmosferyczne takie jak deszcz, wiatr, śnieg czy mróz wnikają w głąb elewacji, co doprowadzi w efekcie do uszkodzenia kolejnych jej fragmentów oraz warstwy ociepleniowej budynku. Jeśli są to drobne rysy, czasami wystarczy jedynie zamalowanie tych miejsc. Jeśli jednak pęknięcia są bardziej znaczne, należy wybrać z nich uszkodzone elementy, dokładnie oczyścić te miejsca, a następnie zagruntować je zaprawą klejową, po czym tynkiem właściwym oraz zamalować powierzchnię. Jeżeli okaże się, że uszkodzenia elewacji są na tyle głębokie, że widać warstwę ociepleniową ściany, należy wykonać naprawę o nieco szerszym zakresie. Usunąć wtedy trzeba większy fragment elewacji wraz z płytą ociepleniową, następnie należy uzupełnić siatkę mocującą. Ważne jest, aby obie siatki, stare elementy oraz nowy fragment zachodziły na siebie na powierzchni o szerokości nie mniejszej niż 5 centymetrów. Ważnym aspektem jest również, aby użyć kleju do przeznaczonego pokrywania ściany, jak w przypadku ocieplania budynku.