Zanim zacznie budować

Zanim zacznie budować

Budowa domu jest poważnym przedsięwzięciem. Tutaj zwracamy uwagę na dwa elementy: jest to przedsięwzięcie zarówno finansowe jak i logistyczne. Ponadto jest to ogromny dla nas sprawdzian wytrwałości. Zanim jednak przystąpi się do procesu jakim jest budowa domu należy najpierw oczywiście dopełnić wszystkie formalności związane z kupnem działki, projektu a także i zdobyciu pozwolenia na budowę. Zanim wprowadzimy na plac budowy firmę budowlaną, to minie kilka miesięcy. Najwięcej czasu zajmuje nam zdobycie pozwolenia na budowę. Aby je uzyskać musimy dołączyć szereg dokumentów: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzję o warunkach zabudowy, oraz projekt domu wraz z adaptacja do działki budowlanej. Aby uzyskać pozwolenie należy złożyć wniosek w urzędzie miasta. Urząd ma 65 dni na jego wydanie. Czasami jest to szybciej, a czasami niestety dopiero na ostatnią chwilę. Decyzja może być pozytywna jak i negatywna. Jeśli jest pozytywna, to po 14 dniach od wydania pozwolenia uprawomocnia się i można rozpocząć proces budowlany.